poster How democracies die - P2 چگونه دموکراسی ها می میرند - بخش دوم

چگونه دموکراسی ها می میرند - بخش دوم How democracies die - P2
4.2/5
شما بخش دوم و پایانی از اپیزود کتاب «چگونه دموکراسی ها می میرند» اثر دانیل زیبلات و استیون لویتسکی را می شنوید. در اپیزود قبل به بنیان های دموکراسی و مخاطرات ناشی از دروازه بانی ضعیف از دموکراسی با تشریح مثال های مختلفی از اروپا و آمریکای لاتین و ایالات متحده پرداختیم. در این اپیزود به مولفه های اصلی شخصیتی سیاستمداران اقتدارگرا و راهکارهای جلوگیری از به قدرت رسیدن اقتدارگراها خواهیم پرداخت. این کتاب برای نخستین بار در سال 2018 و پس از جنجال های انتخابات 2016 آمریکا و روی کارآمدن ترامپ نگارش شده و بخشی از این کتاب به این مبحث اختصاص دارد. همچنین به صورت اتفاقی انتشار این کتاب با حمله دیکتاتور بزرگ آقای پوتین به اکراین مصادف شده که لزوم شنیدن آن را دو چندان می کند. شنیدن این اپیزود به همه توصیه می شود.