poster How democracies die - P1 چگونه دموکراسی ها می میرند - بخش اول

چگونه دموکراسی ها می میرند - بخش اول How democracies die - P1
4.2/5
در این اپیزود از پادکست پادمز، سراغ کتاب بسیار خوب «چگونه دموکراسی ها می میرند» اثر دانیل زیبلات و استیون لویتسکی رفته ایم. کتابی که به بنیان های حفظ دموکراسی و آسیب ها و ضعف های دموکراسی و ساختارهای حفظ دموکراسی می پردازد. در این کتاب نمونه های زیادی از سقوط دموکراسی بوسیله کودتاها و انقلاب ها و حتی انتخابات قانونی تشریح و تعریف می شود. این کتاب برای نخستین بار در سال 2018 و پس از جنجال های انتخابات 2016 آمریکا و روی کارآمدن ترامپ نگارش شده و بخشی از این کتاب به این مبحث اختصاص دارد. همچنین به صورت اتفاقی انتشار این کتاب با حمله دیکتاتور بزرگ آقای پوتین به اکراین مصادف شده که لزوم شنیدن آن را دو چندان می کند. شنیدن این اپیزود به همه توصیه می شود.