poster Yeltsin,Sunrise To Sunset یلتسین از طلوع تا غروب - بخش اول

یلتسین از طلوع تا غروب - بخش اول Yeltsin,Sunrise To Sunset
3.5/5
یلتسین از آن چهره هایی است که حرف و حدیث درباره اش زیاد است. عامل اصلی فروپاشی شوروی و به زعم تئوریسین های توطئه، عامل سازمان سیا. در این کتاب، آلکساندر کورژاکوف، رئیس گروه حفاظت از او که به مدت یازده سال در کنارش خدمت کرده است، به جزئیات جالبی از زندگی و زمانه یلتسین می پردازد. در این اپیزود با کتابی درخور و شایسته روبرو هستیم که شنیدن آن به علاقه مندان تاریخ معاصر توصیه می شود.