poster Angri Nation - P1 ملت خشمگین - بخش اول

ملت خشمگین - بخش اول Angri Nation - P1
3.5/5
در این اپیزود، به سراغ کتاب منحصربفرد ملت خشمگین اثر کرم اکتم نویسنده ترک و استاد دانشگاه گراتس اتریش رفته ایم. کتابی که شرحی بر رویدادهای معاصر ترکیه نوین با محوریت سیاست، اقتصاد و اجتماع ترکیه است و سعی کرده روند رشد ترکیه از یک کشور فقیر و منزوی را به یک قدرت بلاانکار در منطقه توضیح دهد. امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرید.