poster Persian Game of thrones بازی تاج و تخت ایرانی

بازی تاج و تخت ایرانی Persian Game of thrones
3.5/5
در این اپیزود از پادکست پادمز به سراغ کتابی با داستان تاریخی و شورانگیز رفیتم که خواندن و شنیدن آن خالی از لطف نیست. اثری ماندگار از استاد بی بدیل آقای ابراهیم باستانی پاریزی در مورد مقطعی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران عزیزمان یعنی دوره مظفریان و مصادف با حیات پرملات حافظ شیرازی. مقطعی که تیمور لنگ یورشی عظیم به ایران کرد و تاریخ ما را به شکلی دگر، دگرگون کرد. در این داستان حوادث بسیاری اعم جنگ ها، عشق ها، خیانت ها و ... وجود دارد که شنیدنش قطعاً به غنای اوقاتمان خواهد انجامید. با ما همراه باشید